Anmeldelse: Women & Power av Mary Beard

Denne snertne lille boka burde absolutt ha blitt med på kvinnedagen-posten vår. Women & Power er et manifest som består av to forelesinger Mary Beard holdt om kvinner, stillhet og makt i 2014 og 2017. Beard er professor i klassiske språk ved Cambridge university, og bruker sin kunnskap om spesifikt gresk og romansk historie for å diskutere hvordan vestlig kultur i århundrer har fortiet kvinner, nektet å ta dem seriøst, og utestengt dem fra de fleste former for makt.

Den første forelesingen, The public voice of women, tar for seg hvordan kvinner har blitt fortiet, spesielt i politiske situasjoner. Beard begynner med å henvise til det første nedskrevne tilfellet hvor enn man forteller en kvinne å tie, i Homers Odyssey. Mens Odyssues er ute på sin lange reise hjem, venter Penelope og hennes sønn Telemachus i palasset med en flokk av Penelope sine friere:

Penelope comes down from her private quarters into the great hall of the palace, to find a bard performing to throngs of her suitors; he is singing about the difficulties the Greek heroes are having in reaching home. She isn’t amused, and in front of everyone she asks him to choose another, happier tune. At which point Telemachus intervenes: ‘Mother,’ he says, ‘go back up into your quarters, and take up your own work, the loom and the distaff … speech will be the business of men, all men, and most of me of all; for mine is the power in this household.’

Videre forteller Beard om andre kjente figurer fra gresk og romansk historie, og hvordan de har blitt tiet. Et eksempel er en historie om en ung prinsesse, Philomela, som blir voldtatt, og hennes voldtaker kutter ut tungen hennes så hun aldri kan fortelle hva som har skjedd.

Den andre forelesingen handler om kvinner i makt, og Beard snakker blant annet om nylige politiske situasjoner hvor kvinner har hatt makt – Hillary Clinton-kampanjen, Theresa May som tok over nr. 10 etter David Cameron, Angela Merkel i Tyskland. Spesielt interessant er en seksjon som forteller om hvordan disse mektige kvinnene gjøres narr av ved å photoshoppe deres ansikter til Medusa sitt avhuggede hode – et historisk symbol om å undertrykkelse av mektige kvinner.

But in every way, the shared metaphors we use of female access to power – ‘knocking on the door’, ‘storming the citadel’, ‘smashing the glass ceiling’, or just giving them a ‘leg up’ – underline female exteriority. Women in power are seen as breaking down barriers, or alternatively as taking something to which they are not quite entitled.

Det er lite som er overraskende ved denne boken – historisk sett vet vi hva kvinner har gjennomgått, og vi vet enda bedre hva kvinner gjennomgår i dag. Er noen i tvil om at Hillary Clinton ville vunnet presidentvalget om hun var en mann? Det Beard gjør i dette manifester er å belyse hvor dyp denne tradisjonen om fortielse og maktutestengelse av kvinner ligger i vår historie. Selv om Beard ikke har en konkret løsning på likestillingsproblemet, er hun klar på at vi trenger en ny tradisjon og et nytt system hvor kvinner passer inn.

You cannot easily fit women into a structure that is already coded as male; you have to change the structure.

Jeg skulle gjerne sett Telemachus be Mary Beard om å tie still!
Sunniva x

You may also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *