Å Kjøpe, eller Ikke Kjøpe Boka: Den Ultimate Eksistensielle Krisen

Det å kjøpe bøker har for meg blitt en problemstilling jeg aldri helt finner ut av. Jeg liker å være flyttbar, og bøker er tunge. Jeg vil støtte bokindustrien, men også biblioteker. Jeg liker best å eie en bok, ha den fysiskt, ikke på lesebrett. Som en litteratur og publishing student med ambisjoner i bokindustrien er det mye jeg føler jeg bør ta stilling til, og som jeg ikke klarer å kombinere med min reiselivsstil. Å kjøpe boka eller å ikke kjøpe boka har blitt et nærmest eksistensielt spørsmål.